Dự án Chung cư HH4 Linh Đàm

Danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 19/8/2015
Danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 19/8/2015

Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 19-8-2015. Tiến độ đã hoàn thiện và đang trong quá trình bàn giao nhà cho dân, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 19/8/2015
 Danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 19/8/2015

Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 19-8-2015. Tiến độ đã hoàn thiện và đang trong quá trình bàn giao nhà cho dân, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 10-8-2015
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 10-8-2015

Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 10-8-2015. Tiến độ đã hoàn thiện và đang trong quá trình bàn giao nhà cho dân, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 10-8-2015
Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 10-8-2015

Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 10-8-2015. Tiến độ đã hoàn thiện và đang trong quá trình bàn giao nhà cho dân, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 10-8-2015
Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 10-8-2015

Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 10-8-2015. Tiến độ đã hoàn thiện và đang trong quá trình bàn giao nhà cho dân, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 30/7/2015
Danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 30/7/2015

Danh sách căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 30-7-2015. Tiến độ bắt đầu bàn giao nhà từ ngày 05-08-2015 đến 15-08-2015, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 30/7/2015
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 30/7/2015

Danh sách căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 25-7-2015. Tiến độ bắt đầu bàn giao nhà từ ngày 5-8-2015 đến 20-8-2015, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 30/7/2015
Danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 30/7/2015

Danh sách căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 30-7-2015. Tiến độ bắt đầu bàn giao nhà từ ngày 10-8-2015 đến 20-8-2015, bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Danh sách căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 23-7-2015
Danh sách căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 23-7-2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 11-7-2015. bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »
Danh sách căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 23-7-2015
Danh sách căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 23-7-2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 11-7-2015. bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).

Chi tiết »

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 14184
Lượng truy cập: 55005598
ĐẦU TRANG